Dejas

ID-10044886

Šī ir tikai daļa no dejām, kuras iespējams apgūt dejukursi.lv deju kursos. Katra kursa sākumā mēs vienojamies, kuras dejas tiks mācītas konkrētajā kursā, saprotam dejotāju līdzšinējo sagatavotības līmeni, rezultātā pielāgojot apmācību individuālajai situācijai.