Kursi

Pavasara deju kursa sākums martā. Nodarbībās Rīgā notiks pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās, savukārt Siguldā dejosim trešdienās.

Pieteikšanās:
vilmarsiv@inbox.lv
mob.29283969